To all who have waited for my answer

Great piece in New Yorker!

Sorry for the delayed response. I opened your e-mail on my phone while my date was in the bathroom, but then I saw that it required more than a “yes” or “no” reply, decided that was too much work, marked it as unread, and then forgot about it entirely until just now!

[…]

Sorry for the delay! I put off answering your e-mail until I had an even more tedious task that I wanted to avoid. Thanks!

[…]

You e-mailed asking for my opinion, and I wanted to give a really thorough, well-thought-out, articulate response, so I starred your e-mail, and over time it became a mascot for my illogical but oppressive sense of dread in the face of slightly annoying tasks. That little yellow star became a shining testament to the burden of modernity! Every day, it dared me to write a response worthy of the time I’ve made you wait, and every day I thought, Ugh, no. But today! Today I will respond! Rejoice, my patient friend! (I’m actually really busy, though, so this is going to be a vague, half-assed response that I could have easily written in the minute after I first read your e-mail, five months ago.) Sorry!

We probably all do this*, so it shouldn’t be such a pain, but again and again it feels like it is. For instance, I haven’t started this blog yet, because I really want the first one to be a good one, and it grows bigger and bigger the more I wait, so nothing feels good enough.

I aim at two things with this post: first, to half-ass the start of this blog so it does not seem so insurmountable anymore, and to tell everyone, this is how it is sometimes. Can we just skip the explanations and carry on?


*) Or maybe those weird people who seem to be far too productive don’t? How, tell me!?

Trump, media ja rehellisyys (UJ21.1.2017)

Tämä on uudelleenjulkaisu 21.1.2017 kirjoittamastani FB-notesta, jonka halusin säilyttää FB:n ulkopuolella.

 

Ajatuksiani ilmiöön, jota kuvaa lainaus jutusta:

“Lastin mukaan myös Yhdysvaltain media valehtelee kaikista asioista. Trump sen sijaan on hyvin rehellinen.” (http://www.hs.fi/ulkomaat/art-20000…)

Tätä ja tämän kaltaisia lausuntoja on monet ihmetelleet, oletettavasti lähtökohdasta että ovatpa ne täydellisen pihalla, kun on objektiivisesti todennettavissa (ja todennettu) että Trump valehtelee jatkuvasti ja koko ajan.

Näkisin, että suurimmalle osalle ihmiskuntaa “rehellinen” ei ole koskaan tarkoittanutkaan tietoisesti arvioitua kohteen suhdetta objektiivisesti todennettavissa oleviin faktoihin. Sen sijaan “rehellinen” tarkoittaa affektiivisen arvion tulosta, sitä kuinka hyvin kohteen väitteet ja käytös yleisesti ovat sopusoinnussa arvioijan tulkitun todellisuuden kanssa, joka on suurelta osin sosiaalisesti muodostunutta. Jotkut, oletan että erityisesti länsimaisen akateemisen koulutuksen saaneet, ovat kuitenkin pitäneet ihanteenaan rationaalisuutta ja objektiivisuutta, ja oppineet uudelleentulkitsemaan omia affektiivisia arvioitaan suhteessa “totuuteen”, eli siihen, mitä pitävät objektiivisena ja rationaalisena (mistä päästään tuohon “rehellisen” ensimmäiseen määritelmään).

Totuus on kuitenkin sosiaalisesti konstruoitua, ja sosiaalinen konstruktio perustuu affektiivisille prosesseille. Kyllä, tieteellä päästään lähemmäs objektiivista todellisuutta, mutta edes jotain asiaa suoraan tutkivat tieteentekijätkään eivät pysty väistämään sitä, että heidän tulkintoihinsa vaikuttavat heidän muut käsityksensä ja heidän omat affektiiviset prosessinsa jotka eivät ole objektiivisia eivätkä pyri objektiivisuuteen. Ja kun erilaista “objektiivista tietoa” uudelleen-uudelleen-uudelleentulkitsevat poliitikot tai journalistit, mennään yhä tulkinnallisemmaksi.

“Post-truth” -ajassa ei siis ole kyse siitä, että ihmisille, jotka keskimäärin olisivat uskoneet objektiiviseen totuuteen, on nyt saatu läpi ajatus tai asenne että objektiivisella totuudella ei ole enää väliä. Siinä on kyse siitä, että se media- ja poliittinen eliitti, joka on tottunut määrittämään totuuden omien (objektiivisuuteen ja rationaalisuuteen pyrkivien, mutta silti biasoituneiden) käsitystensä mukaan, on nyt menettämässä tuon vallan (tai ainakin osaa siitä). Laajat ihmisjoukot, jotka ovat luultavasti aina pitäneet tuota “virallista totuutta” vähän epäilyttävänä (omien affektiivisten, mm. moraalisten, arvioidensa perusteella) mutta joita on dissattu ei-rationaalisina, ovat nyt saaneet sosiaalista validointia. Trump arvioidaan rehelliseksi koska hän puhuu tavalla joka osuu noiden ihmisten tulkittuun todellisuuteen. Media joka väittää että Trump valehtelee, arvioidaan heimoyhteiskunnasta peräisin olevassa arvioprosessissa missä uskottavuus seuraa enemmän sosiaalisista suhteista kuin suhteesta objektiivisesti todennettavissa oleviin faktoihin – ja kun median viesti oli alun perin vähän epäilyttävä ja Trumpin ainakin jossain määrin osuva, arvio molempien suhteellisesta uskottavuudesta vahvistuu.

Tässä prosessissa ollaan polarisoitumisen ytimessä. “Objektiivisiin tosiasioihin” vetoaminen ei ihmisiä käännytä – päinvastoin, affektiivinen uskottavuusarvio joka on valmiiksi “faktojen” esittäjää vastaan tulee arvioimaan myös esitettyjä tosiasioita yhä epäuskottavammaksi, kun niitä verrataan affektiivisesti uskottavampaan populistiin. Esittämällä populistia vastaan todisteita puolueettomaksi arvioitujen eksperttien, tilastojen, tai vastaavien avulla, populistia affektiivisesti uskottavampana pitävät alkavat epäillä yhä enemmän myös näitä todisteita ja eksperttejä. Käsitys yhteiskunnallisesta todellisuudesta, siinä määrin kun se perustuu näihin todisteisiin ja ekspertteihin, sirpaloituu sen perusteella ketä pidetään affektiivisesti uskottavampana.

Jos tämä tulkintani on lähellä todellisuutta, polarisoitumista vastaan voi taistella kahdella tavalla: täytyy lähestyä siinä rajalla olevia ja saada heitä puolelleen 1) lisäämällä omaa affektiivista uskottavuutta, ja 2) vähentämällä polarisaatiota ajavien affektiivista uskottavuutta. Ensimmäistä voi toteuttaa esimerkiksi säätämällä suhtautumista kunnioittavammaksi ja viestin muotoa sellaiseksi, että se osuu paremmin *vastaanottajan* todellisuuskäsitykseen ja moraalisiin arvoihin. Toista voi toteuttaa esimerkiksi antamalla pahimmille populisteille (mieluusti ei liikaa) valtaa, jotta he voivat saavutuksillaan (tai niiden puutteella) romuttaa uskottavuutensa kannattajiensa silmissä.

Tutkimus maiden empaattisuuseroista ei kerro maiden empaattisuuseroista (UJ19.10.2016)

Tämä on uudelleenjulkaisu 19.10.2016 kirjoittamastani FB-notesta, jonka halusin säilyttää FB:n ulkopuolella.

 

Lyhyesti: tutkimuksessa ei yritetty laittaa maita empaattisuusjärjestykseen, eikä näillä tiedoin aineisto siihen lainkaan sovikaan.

Facebookissa ja monissa lehdissäkin on huomioitu tutkimus, jota on meillä otsikoitu raflaavasti mm. Kalevassa: “Tutkimus: Suomalaiset ovat lähes maailman huonoimpia asettumaan toisen ihmisen asemaan” (http://www.kaleva.fi/uutiset/kotima…). Otsikot ja johtopäätökset tutkimuksesta ovat kuitenkin reilusti liioiteltuja.

Kyseessä on Chopik, O’Brien & Konrathin “Differences in empathic concern and perspective taking across 63 countries” lehdessä Journal of Cross-Cultural Psychology (http://jcc.sagepub.com/content/earl…). Vastaajia oli yli 104 000 ja valtioiden vertailussa oli mukana 63 valtiota. Vaikuttavia lukuja. Metodeita tarkemmin* katsellessa huomataan kuitenkin nopeasti, että esitetyt väitteet ovat ylimitoitettuja todistusaineistoon nähden.

Ensinnäkin, artikkelin fokus on muualla. Se käsittelee empatian, kollektivismin, persoonallisuuden ja muiden muuttujien välisiä yhteyksiä eri maissa. Varsinainen maiden välinen “empatia-ranking” ei ole edes artikkelin varsinaisessa tekstissä läsnä lainkaan, vaan on peräisin lisämateriaaleista.

Toiseksi, tutkimusaineisto ei ole kovin vakuuttava maiden välisten vertailujen tekemiseen. Se on peräisin englanninkielisestä nettikyselystä, jonka mittarit näyttävät olevan ihan asiallisia, mutta sitä, kuinka vastaajat on hankittu, ei kerrota. Yli 104 000 vastaajasta 74 % on USA:sta. Vastaajia on ollut useammastakin maasta kuin 63:sta, mutta kaikki joista on ollut alle 20 vastaajaa on hylätty – näitä oli 555, eli yli 27 maata on hylätty tämän perusteella.

Tässä on jo nähtävissä lukuisia ongelmia.

  1. Vastaajien minimimäärä. Lähes minkä tahansa kyselyyn pohjautuvan mittarin epätarkkuus on sen verran suuri, että kahdenkymmenen vastaajan joukko ei kerro juuri mitään. Ilman pääsyä lisämateriaaliin, emme tiedä kuinka paljon kustakin maasta (USA:ta lukuunottamatta) vastaajia todella on. Jäljellä oleviin 62 maahan jää n. 26800 vastaajaa, 430 vastaajaa per maa. Tämä olisi periaatteessa siedettävä määrä meta-analyysiin, jollainen tutkimus tavallaan on. Kuitenkin, koska 20 on kerrottu minimiksi, selvästi vastaajien määrä on hyvin epätasainen maittain – luultavasti muista englanninkielisistä maista on paljon vastaajia, ja erityisesti ei-englanninkielisistä huonon koulutustason ja/tai pienistä maista lähemmäs tuota minimiä.
  2. Vastaajien rekrytointi. Ilman tietoa rekrytoinnista ei ole tietoa vastaajien edustavuudesta. Edustavan otoksen saaminen yhdestäkin maasta on tarkkaa puuhaa ja sellaisena kallista, joten on selvää että näin ei ole tehty kymmenien maiden suhteen. Oletan, että linkki kyselyyn on laitettu kiertämään mm. Facebookin kautta, jolloin vastaajat hakeutuvat itse vastaamaan, mikä helpottaa tutkijoiden työtä. Tällöin kuitenkin otos vinoutuu radikaalisti sen mukaan ketkä maasta ovat linkanneet tutkimusta eniten. Minimiotoksessa yhtä maata voivat olla periaatteessa edustamassa yksi ihminen FB-kavereineen. Jos vaikkapa Suomesta olisikin muutama sata vastaajaa, he ovat hyvin todennäköisesti valtaosin hyvin koulutettuja, nuoria, toisensa tuntevia asiasta kiinnostuneita opiskelijoita. Tällainen joukko on merkittävästi huonompi kuin perinteinen psykologian tutkimuksen opiskelijaotos, koska se itsevalikoituu vahvasti kiinnostuksen mukaan. Maissa, jossa englantia osataan heikommin, valikoituvuus on vielä suurempaa rikkaisiin ja korkeakoulutetuihin. Vaikka rekrytointi olisi järkevämpääkin (epätodennäköistä, sillä esim. yliopistoihin lähettämisessä on valtava työ etsiä sopivat kohteet, ottaa selvää minne kutsu pitäisi lähettää, mahdollisesti selvittää asiaa ylläpitäjien kanssa…), otos on silti vahvasti vinoutunut.
  3. Vastaajien alkuperä. Maiden arvot on saatu vastaajilta, joilta on ainoastaan kysytty tämänhetkinen asuinmaa. Vaikka valehtelua tuskin esiintyy paljon, ei-englanninkielisissä maissa, joissa on merkittävästi ulkomaista työvoimaa (esim. suurten tuloerojen öljymaat?), voi olla suurikin osa ulkomaalaisia.
  4. Englanninkieliset kyselyt. Vaikka mittarit olisivat valideja, niitä tuskin on validoitu englanninkielisinä muiden kulttuurien edustajilla. Väittämät on esitetty tietyn kulttuurin näkökulmasta, jolloin ihmiset muista kulttuureista saattavat ymmärtää ne ja vastata niihin eri tavoin – esimerkiksi sen suhteen arvostetaanko muista välittämistä vai toisten asioista erossa pysymistä, tai emotionaalista ekspressiivisyyttä vai rauhallisuutta.

Johtopäätöksenä: tutkimuksessa ei yritetty laittaa maita empaattisuusjärjestykseen, eikä näillä tiedoin aineisto siihen lainkaan sovikaan.

*) Huomautus: tuntematon osa aineistosta ei ollut tätä kirjoitettaessa saatavilla, koska supplementary materials, missä esim. vertailu maittain on esitetty, ei toimi lehden omilla sivuilla, eikä sitä löytynyt myöskään nopeasti etsittynä tutkijoiden omilta sivuilta tai yliopistojen sivuilta. Arvio perustuu siis artikkelin tekstiin, ja siinäkin lähinnä metodien ja diskussion pikaiseen silmäilyyn.

edit: Sain käsiini lisämateriaalit (kiitos Frank Martela), ja myös linkki lehden sivuilla korjattiin. Pikaisesti katsomalla vastaajien rekrytoinnista ei kerrottu lisämateriaaleissa mitään enempää. Tämä jää siis mysteeriksi, joten emme voi olettaa että otokset olisivat lainkaan edustavia – lumipallo-otos somen kautta vaikuttaa todennäköiseltä. Tarkastelin vain taulukkoa 1, jonka perusteella uutisoidut “empatia-rankingit” on tehty.

Otoskoot ovat niin kuin oletinkin. Puolessa maista, 31:ssa, otos on pienempi kuin 126, minkä Lakens & Evers 2014 (Perspectives on Psychological Science, 9(3)) esittää minimiotokseksi jotta 9/10:stä tutkimuksesta lainkaan löytäisi todellisen psykologiassa keskimääräisen (noin r = .20) efektin; vain 18:n maan otokset olivat suuremmat kuin 238, jolla löydetyn efektin koko voitaisiin arvioida kohtuullisella varmuudella (siinä populaatiossa jota otos tosiasiassa edustaa, mikä siis tuskin on koko maan väestö). Suurimmat otokset olivat Yhdysvaltojen lisäksi Kanadassa, Saksassa, Britanniassa ja Australiassa (> 1000). Suomen otoskoko oli 428. Pienimmät otoskoot olivat ei-englanninkielisissä ns. kolmannen maailman maissa, ml. useimmissa “korkeimman” empatian maissa (Ecuador n = 39, Saudi Arabia 24, Peru 35, Tanska 749, UAE 44); silmämääräisesti pienen otoksen maat sijoittuvat enemmän ääripäihin. Kriittisimpänä ongelmana on kuitenkin edelleen tuo itsevalikoituvuus, niin että edes parhaat 18 otosta (joista Suomi on matalimmalla empatiassa, samalla kun Tanska on korkeimmalla) kertovat vain vastaajajoukostaan jonka edustavuudesta koko kansaan ei ole mitään takeita.